Perkhidmatan


i.           Perkhidmatan Rujukan
      Perkhidmatan rujukan secara lisan atau bertulis melalui telefon, emel atau  datang sendiri ke perpustakaan.
ii.         Perkhidmatan Pinjaman/ Pemulangan dan Tempahan Bahan
      Pelajar dibenarkan untuk meminjam buku-buku di rak terbuka mengikut syarat-syarat  pinjaman bahan.
iii.        Sistem Perbekalan Penerbitan (SPP) atau Pinjaman Antara Perpustakaan
      Pengguna boleh mendapat bahan bacaan yang terdapat di perpustakaan lain melalui perkhidmatan ini.
iv.       Internet dan sumber maklumat elektronik
      Perkhidmatan capaian internet dan ‘on-line journal’ secara percuma.
v.         ‘Selected Dessimination Of Information (SDI)’
      Penyebaran maklumat terpilih kepada pihak pengurusan tertinggi PKB atau kepada pengguna terpilih mengikut subjek dan minat pegawai.
vi.       Pendidikan pengguna seperti orientasi perpustakaan dan demonstrasi pencarian maklumat
vii.      Perkhidmatan  fotokopi dan cetakan (berbayar)
 
 

Comments

Popular posts from this blog

Sekitar 2019 (Julai -September)

Kemudahan

Sekitar 2018 (Julai - September)